热门标签

欧博百家乐网址(www.allbet8.vip):UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

时间:2个月前   阅读:6

欧博百家乐网址www.allbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博百家乐网址开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

,

Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm khoa học, đồng bộ, chất lượng, khả thi, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ảnh minh họa: Nguồn TTXVN

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện kế hoạch cần bảo đảm thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến tại Kế hoạch; Căn cứ các nội dung yêu cầu tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan xác định các nội dung trọng tâm, hình thức cụ thể phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến, thời hạn hoàn thành trong việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân; Quá trình tổ chức thực hiện lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ của Kế hoạch; tổ chức tuyên truyên, vận động cán bộ, Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp.

Đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; Các trường đại học, cao đẳng, chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 3-1 đến ngày ngày 15-3-2023.

Xem kế hoạch tại đây.

GP (Nguồn: UBND tỉnh)

上一篇:chơi game kiếm tiền(www.vng.app):Bỏ phố về quê “lên đời” cho hoa hồng

下一篇:新2网址(www.99cx.vip):玩转艺乐园 黄馨

网友评论